triển khai nhiệm vụ

Việc sắp xếp cán bộ, giáo viên không được nóng vội, tuyệt đối phải đảm bảo quyền lợi của người lao động

Đó là phát biểu chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân tại Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020,