trình độ Đại học hệ chính quy

Cà Mau: Tuyển sinh theo đơn đặt hàng trình độ Đại học hệ chính quy của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Sở Y tế tỉnh Cà Mau vừa có thông báo về việc tuyển sinh theo đơn đặt hàng trình độ Đại học hệ chính quy của Trường Đại học Y Dược