trở thành

Nữ nông dân trở thành giám đốc

Cái ngày dàn máy may công nghiệp được chở đến ấp Tân An (xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi), chòm xóm dõi theo mút mắt. Trên con lộ nông thôn không