trở thành công dân tốt

Học Bác để trở thành công dân tốt

Hưởng ứng phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên