trục chính Đông – Tây

Cà Mau: Thống nhất xây cầu Bảy Háp

UBND tỉnh Cà Mau vừa có chủ trương thống nhất việc xây dựng cầu Bảy Háp, thay cho bến phà nằm trên tuyến đường trục chính Đông - Tây, nối 2