Trung tâm Giáo dục thường xuyên

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh họp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Sáng ngày 21/11, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh tổ chức Họp mặt kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tổng kết công tác thi đua sinh

Ngành Giáo dục phát động ủng hộ người dân bị thiệt hại do thiên tai

Sáng ngày 20/10, tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ phát động trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức