Trường Cao đẳng Cộng đồng

Kiến nghị Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau kiểm điểm rút kinh nghiệm

Thanh tra tỉnh vừa có Kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật về tài chính, đầu tư xây dựng và các đề án, dự án giáo dục tại Trường