Trường Đại học Kiên Giang

Trường Đại học Kiên Giang tặng hơn 3.500 chai thủy tinh đựng nước cho học sinh Cà Mau

Ngày 24/4, Trường Đại học Kiên Giang tổ chức đoàn đến tỉnh Cà Mau tặng hơn 2.000 chai thủy tinh đựng nước và viên nén sủi uống Multivitamin cho học sinh