Trường Sa – Hoàng Sa

Đưa Trường Sa – Hoàng Sa đến gần hơn với thế hệ trẻ

Sáng ngày 15/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức trưng bày hơn 110 tranh ảnh, bản đồ, tư