Trường Sư phạm T3

Dạy chữ “trong tầm đại bác”

Ở Cà Mau có một ngôi trường sư phạm duy nhất được hình thành trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước - Trường Sư phạm khu Tây Nam Bộ