Trường THCS Hàng Vịnh

Mỗi ngày đến lớp là một ngày khám phá

Thực hiện phương pháp dạy và học hiện đại, Trường THCS Hàng Vịnh (xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn) tạo được không gian mới lạ trong từng tiết học, các em