truyền hình

Vẫn duy trì chương trình dạy học trên truyền hình dành cho hai khối lớp 9 và 12

Thực hiện công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về dạy học trên Internet, trên truyền hình trong thời gian học sinh tạm nghỉ học để phòng, chống dịch