Tuần Văn hóa – Du lịch

Sẵn sàng cho Tuần Văn hóa – Du lịch Mũi Cà Mau năm 2019

“Tuần Văn hóa - Du lịch Mũi Cà Mau năm 2019” dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 10 - 15/12. Hiện tại, công tác chuẩn bị cho những hoạt động