Tượng đài Khởi nghĩa Hòn Khoai

Những “địa chỉ đỏ” ở Năm Căn

Kế thừa và phát huy truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”của dân tộc, tỉnh Cà Mau đã đầu tư xây dựng các công trình tưởng niệm; tu bổ, tôn

Tượng đài Khởi nghĩa Hòn Khoai – Sáng mãi truyền thống anh hùng!

Sáng ngày 25/7, huyện Năm Căn long trọng tổ chức nhiều sự kiện quan trọng nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện và Kỷ niệm