tương lai

Chắp cánh tương lai cho trẻ khuyết tật

Những năm gần đây, xu hướng giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật ngày càng được nhân rộng, góp phần đem lại niềm vui tới trường cho các em.