tuyên dương điển hình tiên tiến học Bác

Đảng ủy Dân chính đảng tuyên dương điển hình tiên tiến học Bác

Hoạt động tuyên dương được Đảng ủy Dân chính đảng tỉnh tổ chức vào sáng nay 21/5, nhằm lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch