tuyến Tắc Thủ – Vàm Đá Bạc

Nguy cơ cô lập giao thông bộ đoạn tuyến Tắc Thủ – Vàm Đá Bạc

Vị trí cũ tiếp tục sụt lún rộng và sâu hơn, xuất hiện thêm nhiều điểm sụt lún mới và có nhiều vết rạn nứt tiếp theo. Lệnh cấm xe ô