ứng dụng trực tuyến

Phòng ngừa nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin khi sử dụng ứng dụng trực tuyến

Thời gian qua, trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã thực hiện chuyển đổi nhiều