ứng phó khẩn cấp

Cà Mau ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch tả lợn châu Phi

Theo thông tin của ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tại cuộc họp khẩn do Bộ này tổ chức, nhằm bàn giải pháp