vận chuyển bình gas

Nhiều rủi ro khi chở gas không đúng quy cách trên đường

Mặc dù đã được cơ quan chức năng cảnh báo, tuyên truyền về nguy cơ tiềm ẩn có thể gây chết người từ việc vận chuyển bình gas không đúng cách;