vụ mùa mới

Nông dân Cà Mau vào vụ mùa mới

Mặc dù năm nay thời tiết diễn biến thất thường, ảnh hưởng đến sản xuất của người dân rất nhiều, thậm chí mưa bão gây thiệt hại không nhỏ thời gian