xã Lâm Hải

Lâm Hải phát triển mạnh kinh tế tập thể

Xã Lâm Hải đã và đang phát triển loại hình tổ hợp tác, hợp tác xã (HTX) gắn với các sản vật đặc trưng ở vùng ngập mặn, đặc biệt là

Bước tiến trong kỹ thuật nuôi tôm tít hiệu quả

Thời gian qua, khi một số hộ nuôi tôm tít lồng tại xã Lâm Hải (huyện Năm Căn) mang lại hiệu quả, đã có nhiều hộ dân học hỏi, thực hiện.

Những bình nước nghĩa tình

Do nắng nóng kéo dài, dẫn đến tình trạng nhiều hộ dân thiếu nước ngọt sinh hoạt, đặc biệt các hộ nghèo lại càng thêm khó khăn. Nhằm giúp hỗ trợ

Năm Căn hết dịch tả heo châu Phi

Đến thời điểm này, huyện Năm Căn là huyện đầu tiên của tỉnh Cà Mau đã qua 30 ngày không còn địa phương nào phát sinh thêm heo bệnh chết do