xã Tân Hưng Tây

Rạch Chèo sẵn sàng về đích nông thôn mới

Xã Rạch Chèo (huyện Phú Tân) được tách từ xã Tân Hưng Tây vào năm 2005. Bằng sự nỗ lực và quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân