xã Tân Lợi

Thới Bình 64 năm xây dựng và phát triển

Ngày 20/6/1956, tại Lung Lá, trên phần đất gia đình của ông Năm Châu, xóm Ngã Cạy, Ấp 6, xã Tân Lợi (nay là xã Hồ Thị Kỷ), Tỉnh ủy Cà