Xung kích

Thanh niên Phú Tân “đoàn kết, tình nguyện, xung kích, sáng tạo, khởi nghiệp”

Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Phú Tân lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 diễn ra ngày 5/7, với khẩu hiệu hành

Người “thổi lửa” cho phong trào đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế

Trong năm qua, với tinh thần xung kích, sáng tạo, đoàn viên thanh niên xã Trần Thới (huyện Cái Nước) đã phát huy sức trẻ, có nhiều đóng góp tích cực

Xung kích, tình nguyện, góp sức xây dựng thành phố văn minh

Với phương châm “Mỗi đoàn cơ sở một công trình thanh niên, mỗi chi đoàn một phần việc thanh niên, mỗi đoàn viên một hành động học tập và làm theo