ý thức tôn trọng nhân dân

Nâng cao ý thức tôn trọng nhân dân trong cán bộ, đảng viên

Sáng nay (7/3), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 3/2019.