» Học Tập Và Làm Theo Tư Tưởng, Đạo Đức, Phong Cách Hồ Chí Minh »


Những công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu

Phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần làm chuyển biến về tư tưởng, nhận thức của cán bộ, công nhân, viên chức và lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn tỉnh. Đánh dấu cho phong trào này là Lễ tuyên dương 60 CNVCLĐ có thành tích học tập và làm theo Bác, vừa được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức.
Cách mạng Tháng Mười Nga với con đường giải phóng dân tộc ở Việt Nam
04-11-2017 || 13:55 (70 lần truy cập)

Khác với cuộc cách mạng tư sản thay thế ách thống trị phong kiến bằng ách thống trị của giai cấp tư sản, Cách mạng Tháng Mười thực hiện sứ mệnh giải phóng ...Chi Tiết

Cách mạng Tháng Mười Nga Một trong những sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ XX
28-10-2017 || 13:39 (80 lần truy cập)

Ngày 7/11/1917, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Nga, đứng đầu là V.I. Lênin, giai cấp công nhân và nhân dân lao động đã nhất loạt khởi nghĩa, lật đổ ...Chi Tiết

20 năm “đi trước” làng nước
21-10-2017 || 08:15 (95 lần truy cập)

Nhiều lần tháp tùng cùng đoàn công tác của tỉnh do Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình dẫn đầu làm việc ở các địa phương về công ...Chi Tiết

Đoàn kết, phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ
15-10-2017 || 08:23 (90 lần truy cập)

LTS: 5 năm qua, cán bộ các cấp, hội viên Hội Cựu chiến binh trong tỉnh đã quyết tâm, đoàn kết một lòng, ra sức thi đua thực hiện những nhiệm vụ, chỉ tiêu đã ...Chi Tiết

Còn sức khỏe là còn cống hiến
08-10-2017 || 14:46 (112 lần truy cập)

Sinh thời Bác Hồ thường nói: “Đối với gia đình, đối với Tổ quốc, phụ lão có trọng trách là bậc tôn trường; đối với làng xóm, đối với bà con, phụ ...Chi Tiết

Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội - sợi chỉ đỏ xuyên suốt của cách mạng Việt Nam
30-09-2017 || 14:58 (153 lần truy cập)

Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội (CNXH) là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong toàn bộ hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh và trong đường lối của cách ...Chi Tiết