UBND Tỉnh trả lời ý kiến Cử tri
21-07-2014 || 15:29 (799 lần truy cập)

LTS: Thực hiện ý kiến của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau về việc tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIII, UBND ...Chi Tiết

Chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 thành công tốt đẹp nhiệm kỳ mới sẽ có nhiều thành công hơn
14-07-2014 || 09:03 (733 lần truy cập)

LTS: Góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ qua, phải kể đến sự phấn đấu, nỗ lực của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ ...Chi Tiết

Chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 thành công tốt đẹp “đoàn kết - đổi mới - phát triển bền vững”
14-07-2014 || 08:58 (1043 lần truy cập)

Với tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển bền vững”, phát huy truyền thống bất khuất kiên cường, “đoàn kết và đồng tâm”, Đại hội đại biểu ...Chi Tiết

UBND Tỉnh trả lời ý kiến Cử tri
14-07-2014 || 08:54 (804 lần truy cập)

LTS: Thực hiện ý kiến của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau về việc tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIII, UBND ...Chi Tiết