UBND tỉnh trả lời ý kiến Cử tri
04-08-2014 || 16:23 (723 lần truy cập)

LTS: Thực hiện ý kiến của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau về việc tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIII, UBND ...Chi Tiết

UBND Tỉnh trả lời ý kiến Cử tri
28-07-2014 || 14:45 (726 lần truy cập)

LTS: Thực hiện ý kiến của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau về việc tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIII, UBND tỉnh ...Chi Tiết

Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2014)
28-07-2014 || 14:32 (729 lần truy cập)

ĐIỂM TỰA CHO LAO ĐỘNG NGHÈO
Chăm lo đời sống cho công nhân viên chức lao động không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của các cấp Công đoàn thuộc Liên đoàn ...Chi Tiết

“Ơn trả nghĩa đền” dành cho người có công
28-07-2014 || 14:30 (734 lần truy cập)

Chăm lo các đối tượng chính sách, người có công là trách nhiệm chung của toàn xã hội, thể hiện tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, đạo lý tốt đẹp của ...Chi Tiết

Kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2014): Hướng về một giá trị cao đẹp
28-07-2014 || 14:29 (701 lần truy cập)

Ngày 27-7 hàng năm là dịp nhân dân ta hướng về những thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ để bày tỏ tấm lòng hiếu nghĩa “Đền ơn đáp nghĩa”. Dân tộc ...Chi Tiết

UBND Tỉnh trả lời ý kiến Cử tri
21-07-2014 || 15:29 (822 lần truy cập)

LTS: Thực hiện ý kiến của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau về việc tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIII, UBND ...Chi Tiết