» Xã Hội »


Phú Tân: Hiệu quả từ dạy nghề cho lao động nông thôn

Những năm qua, công tác dạy nghề, giải quyết việc làm, đặc biệt là dạy nghề cho lao động nông thôn theo Đề án 1956, được huyện Phú Tân quan tâm. Từ đó, nhiều lao động sau học nghề có việc làm ổn định, chất lượng lao động ở nông thôn được nâng lên.
Cống hiến sức trẻ, phát triển quê hương
05-01-2016 || 14:57 (631 lần truy cập)

5 năm trở lại đây, các phong trào hoạt động của tuổi trẻ Cà Mau được nâng tầm và đóng góp ngày càng tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh ...Chi Tiết

Ngành Điện sau một năm nỗ lực
05-01-2016 || 14:53 (508 lần truy cập)

...Chi Tiết

Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng
05-01-2016 || 14:44 (567 lần truy cập)

Với mục đích hiện đại hóa nền hành chính, thời gian qua, ngành Điện lực tỉnh đã tập trung triển khai nhiều giải pháp, nhiều phần mềm được ứng dụng có ...Chi Tiết

Muốn làm tốt cải cách hành chính trước tiên phải cải cách về con người
05-01-2016 || 14:30 (412 lần truy cập)

“Lấy cải cách hành chính làm khâu đột phá chiến lược, làm thước đo để đánh giá năng lực đảng viên, cán bộ, mức độ hài lòng của doanh nghiệp và người ...Chi Tiết

Học và làm theo Bác gắn với phong trào thi đua quyết thắng
05-01-2016 || 14:26 (512 lần truy cập)

Ban Chỉ huy Quân sự (BCHQS) TP. Cà Mau phát động thi đua trong đơn vị, với chủ đề “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện; chủ động tham mưu đúng, ...Chi Tiết

0 -- 1 -- 2 -- 3 -- 4 -- 5 -- 6 -- 7 -- 8 -- 9 -- 10 -- 11 -- 12 -- 13 -- 14 -- 15 -- 16 -- 17 -- 18 -- 19 -- 20 -- 21 -- 22 -- 23 -- 24 -- 25 -- 26 -- 27 -- 28 -- 29 -- 30 -- 31 -- 32 -- 33 -- 34 -- 35 -- 36 -- 37 -- 38 -- 39 -- 40 -- 41 -- 42 -- 43 -- 44 -- 45 -- 46 -- 47 -- 48 -- 49 -- 50 -- 51 -- 52 -- 53 -- 54 -- 55 -- 56 -- 57 -- 58 -- 59 -- 60 -- 61 -- 62 -- 63 -- 64 -- 65 -- 66 -- 67 -- 68 -- 69 -- 70 -- 71 -- 72 -- 73 -- 74 -- 75 -- 76 -- 77 -- 78 -- 79 -- 80 -- 81 -- 82 -- 83 -- 84 -- 85 -- 86 -- 87 -- 88 -- 89 -- 90 -- 91 -- 92 -- 93 -- 94 -- 95 -- 96 -- 97 -- 98 -- 99 -- 100 -- 101 -- 102 -- 103 -- 104 -- 105 -- 106 -- 107 -- 108 -- 109 -- 110 -- 111 -- 112 -- 113 -- 114 -- 115 -- 116 -- 117 -- 118 -- 119 -- 120 -- 121 -- 122 -- 123 -- 124 -- 125 -- 126 -- 127 -- 128 -- 129 -- 130 -- 131 -- 132 -- 133 -- 134 -- 135 -- 136 -- 137 -- 138 -- 139 -- 140 -- 141 -- 142 -- 143 -- 144 -- 145 -- 146 -- 147 -- 148 -- 149 -- 150 -- 151 -- 152 -- 153 -- 154 -- 155 -- 156 -- 157 -- 158 -- 159 -- 160 -- 161 -- 162 -- 163 -- 164 -- 165 -- 166 -- 167 -- 168 -- 169 -- 170 -- 171 -- 172 -- 173 -- 174 -- 175 -- 176 -- 177 -- 178 -- 179 -- 180 -- 181 -- 182 -- 183 -- 184 -- 185 -- 186 -- 187 -- 188 -- 189 -- 190 -- 191 -- 192 -- 193 -- 194 -- 195 -- 196 -- 197 -- 198 -- 199 -- 200 -- 201 -- 202 -- 203 -- 204 -- 205 -- 206 -- 207 -- 208 -- 209 -- 210 -- 211 -- 212 -- 213 -- 214 -- 215 -- 216 -- 217 -- 218 -- 219 -- 220 -- 221 -- 222 -- 223 -- 224 -- 225 -- 226 -- 227 -- 228 -- 229 -- 230 -- 231 -- 232 -- 233 -- 234 -- 235 -- 236 -- 237 -- 238 -- 239 -- 240 -- 241