» Đời Sống »


Thoát nghèo nhờ tham gia tổ hợp tác

Chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ nhau về vốn, hỗ trợ khoa học - kỹ thuật trong sản xuất, là những lợi ích cơ bản mà Tổ hợp tác ương vèo cua giống Cái Trăng (xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn) mang đến cho các thành viên. Nhờ những ưu điểm đó mà Tổ hợp tác thu hút ngày càng nhiều thành viên tham gia, nhất là những hộ nghèo, cận nghèo, hộ ít đất sản xuất.
Bước tiến mới trong công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết
24-03-2014 || 09:30 (829 lần truy cập)

Năm 2013 được đánh giá là năm đạt được nhiều thành tích trong công tác phòng, chống sốt xuất huyết của tỉnh Cà Mau: Toàn tỉnh Cà Mau xảy ra 591 ca sốt xuất ...Chi Tiết