» Chính Trị

30-12-2014 | 13:49 (780 lần truy cập)

“Cơ cấu ngân sách còn nhiều điểm đáng lo ngại”

Ngày 29/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai nhiệm vụ năm 2015. Tại điểm cầu Cà Mau, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Công Bửu; Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thành Tươi, cùng các Phó Chủ tịch: Dương Tiến Dũng, Lê Dũng, Trần Hồng Quân đồng chủ trì.


»Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên»
»Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ mười lăm, khóa XV Thiên tai ảnh hưởng nặng, nông thôn mới còn chạy theo thành tích»* Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Cơ cấu ngân sách còn nhiều điểm đáng lo ngại khi chi thường xuyên, chi lương ngày càng lớn, phần dành cho đầu tư phát triển ngày càng giảm. Nguồn thu ngân sách nội địa tăng chậm, trong khi bội chi có giảm, nhưng chưa đạt được kế hoạch đề ra.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 15-12-2014, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 814,1 ngàn tỷ đồng, vượt 4% dự toán năm (trong đó thu nội địa đạt 551,4 ngàn tỷ đồng; thu từ dầu thô đạt 98,1 ngàn tỷ đồng; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 160,3 ngàn tỷ đồng).

Tổng chi ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15-12-2014 ước đạt 968,5 ngàn tỷ đồng, bằng 96,2% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển 158 ngàn tỷ đồng; chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể ước tính đạt 690,5 ngàn tỷ đồng; chi trả nợ và viện trợ 120 ngàn tỷ đồng.

Giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, nhấn mạnh đến tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong điều hành tài chính - ngân sách. Cụ thể: Tổ chức, điều hành dự toán ngân sách Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật. Kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước. Sử dụng nguồn tăng thu ngân sách nhà nước năm 2014 để ưu tiên trả nợ, tăng chi đầu tư phát triển...

Tăng cường công tác quản lý thu, khai thác nguồn thu, triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách, chuyển giá, trốn thuế; kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế giá trị gia tăng; xây dựng kế hoạch tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, thu hồi nợ thuế, giảm nợ đọng thuế.

Các Bộ, cơ quan, địa phương thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, chi cho bộ máy quản lý Nhà nước, sự nghiệp công. Cắt giảm tối đa và công khai các khoản chi khánh tiết, hội nghị, hội thảo, lễ hội, động thổ, khởi công, khánh thành công trình và đi công tác nước ngoài.

Không mua xe công, trừ xe chuyên dụng theo quy định của pháp luật, xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan, đơn vị mới thành lập mà không có xe để điều chuyển, xe ô tô bị hư hỏng do nguyên nhân bất khả kháng dẫn đến không còn xe phục vụ công tác và xe cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã đến hạn thay thế theo quy định.

Không ứng trước dự toán ngân sách Nhà nước năm sau; trường hợp đặc biệt (thiên tai bão lũ, dịch bệnh, nhiệm vụ cấp thiết về quốc phòng, an ninh, nhiệm vụ quan trọng, cấp bách...), Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý nợ công, cơ cấu lại nợ công. Thường xuyên theo dõi, đánh giá về an toàn nợ công, định kỳ 6 tháng, hàng năm hoặc theo yêu cầu báo cáo Chính phủ.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, chỉ đạo: Các Bộ, ngành Trung ương và địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ bổ sung vào ngành, đơn vị mình phù hợp với thực tế để thực hiện; hoàn thiện kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm; tập trung tháo gỡ khó khăn, thực hiện các chính sách, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhân dân, doanh nghiệp, cải cách môi trường thu hút đầu tư để phát triển sản xuất, kinh doanh; quản lý tốt ngân sách nhà nước, tiết kiệm chi; chú ý quan tâm đến công tác an sinh, phúc lợi xã hội, chính sách đối với người có công, cải thiện đời sống nhân dân; làm tốt công tác giữ gìn an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; chống buôn lậu, giảm các loại tội phạm; làm tốt công tác thông tin, truyền thông, hạn chế tối đa những thông tin không chính xác; chú ý lo cho nhân dân vui Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 vui tươi, lành mạnh; các cơ quan phải phân công cán bộ, công chức trực để giải quyết công việc phục vụ nhân dân; đề cao trách nhiệm lãnh đạo, giao việc cụ thể, quyết liệt triển khai thực hiện, phấn đấu đạt kết quả cao nhất nhiệm vụ năm 2015./.

PHÚ HỮU