» Văn Hóa

03-07-2015 | 08:21 (1249 lần truy cập)

Dấu ấn U Minh

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua (2010 - 2015), tuy gặp những khó khăn nhất định, nhưng kinh tế - xã hội (KT-XH) huyện U Minh luôn phát triển ổn định, đời sống kinh tế của người dân được nâng lên, mức hưởng thụ văn hóa, tinh thần được cải thiện. Với định hướng đúng đắn của Đảng bộ, nỗ lực điều hành của chính quyền và sự phấn đấu vươn lên của nhân dân huyện, U Minh đã tạo dấu ấn trong phát triển KT-XH: Hoàn thành chỉ tiêu xây dựng đường ô tô về trung tâm xã, với 100% xã có đường ô tô về trung tâm, tạo động lực phát triển KT-XH, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn.


»“Tìm hiểu nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ”»
»Trung tâm Y tế huyện Trần Văn Thời đạt giải Nhất Hội thi Y tế cơ sở giỏi năm 2018»

Một góc U Minh hôm nay.

Vào đầu năm nay, người dân của 5 ấp cuối cùng trong huyện đã được sử dụng điện lưới quốc gia, đánh dấu bước ngoặt huyện đã xóa được ấp trắng về điện. Huyện tiếp tục giữ vững và phát triển mô hình sản xuất bền vững tôm - lúa với diện tích trên 10.000ha. Thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là ngành kinh tế quan trọng của huyện, sản lượng thủy sản khai thác hàng năm đều đạt, vượt chỉ tiêu; năm 2015 ước đạt 48.000 tấn. Dịch vụ thủy sản và hậu cần nghề cá có bước phát triển khá, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nuôi trồng và khai thác thủy sản.

Bạt ngàn rừng U Minh Hạ.

Từ khi Nghị quyết 07 của Huyện ủy đi vào cuộc sống, diện tích đất trống, đất hoang hóa đã giảm, diện tích rau màu tăng lên; việc đưa màu xuống ruộng cũng được nông dân thực hiện có hiệu quả hơn.

Nhiệm kỳ qua, huyện U Minh tạo dấu ấn trong phát triển kinh tế - xã hội với việc hoàn thành chỉ tiêu xây dựng đường ô tô về trung tâm xã. 100% xã có đường ô tô về tới trung tâm, tạo động lực phát triển, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn.

Bằng những chính sách phù hợp, U Minh đạt kết quả khả quan trong xóa đói giảm nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh qua từng năm, đặc biệt là huyện đã xóa được hộ chính sách nghèo, phấn đấu giúp đỡ các hộ chính sách có mức sống từ bằng đến cao hơn mức sống của người dân địa phương.

Kinh tế rừng đang mở ra hướng đi mới, góp phần nâng cao mức sống của người dân trên khu vực lâm phần. Đến nay, nhiều hộ dân trên lâm phần đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phát triển nhiều mô hình sản xuất, đưa một số giống cây mới như keo lai, tràm Úc vào sản xuất thử nghiệm, bước đầu mang lại hiệu quả.

Từ khi Nghị quyết 07 của Huyện ủy đi vào cuộc sống, diện tích đất trống, đất hoang hóa đã giảm, diện tích rau màu tăng lên; việc đưa màu xuống ruộng cũng được nông dân thực hiện có hiệu quả hơn.

Huyện tiếp tục phát triển bền vững mô hình sản xuất tôm - lúa với diện tích trên 10.000ha.

Giao thông nông thôn phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại và giao thương.

Đời sống của nhân dân U Minh được nâng lên.

Kinh tế rừng đang mở ra hướng đi mới, góp phần nâng cao mức sống của người dân trên lâm phần. Đến nay, nhiều hộ dân trên lâm phần đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phát triển nhiều mô hình sản xuất hiệu quả.

Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục - thể thao có nhiều chuyển biến tích cực; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được đẩy mạnh, tỷ lệ gia đình, ấp, khóm đạt chuẩn văn hóa tiếp tục được duy trì.

Lĩnh vực y tế được cải thiện, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân; đặc biệt là tuyến y tế ở cơ sở luôn được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị và 100% xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế.

Chất lượng giáo dục đào tạo của huyện U Minh không ngừng được nâng cao.

Thủy, hải sản tiếp tục là ngành kinh tế quan trọng của huyện, sản lượng khai thác hàng năm đều đạt, vượt chỉ tiêu. Dịch vụ thủy sản và hậu cần nghề cá có bước phát triển khá, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu. Ảnh: LÊ PHƯƠNG BẰNG

LÊ HỮU LỢI - HUỲNH LÂM - PHÚ HỮU