» Khoa Học - Kỹ Thuật

21-07-2016 | 16:19 (4204 lần truy cập)

Hội thảo nghiên cứu khoa học

Sáng 21/7, Trường Đại học Bình Dương - Phân hiệu Cà Mau phối hợp với Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ Cà Mau tổ chức Hội thảo nghiên cứu khoa học - Chuyển giao công nghệ - Đào tạo trong y tế.


»Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Cà Mau là đơn vị hoạt động mạnh»
»24 giải pháp kỹ thuật đoạt giải với tính sáng tạo cao »Hội thảo được tổ chức hướng đến thực hiện Chỉ thị 08 của Thủ tướng Chính phủ, về tăng cường các giải pháp giảm quá tải bệnh viện, mở rộng mạng lưới bệnh viện vệ tinh.

Theo đó, Hội thảo tập trung nghiên cứu về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống hỗ trợ y tế từ xa trong việc hội chẩn, hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật giữa các bệnh viện.

Tại Hội thảo các đại biểu sẽ được nghiên cứu về Công nghệ hội chẩn y tế từ xa và Chương trình đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực công nghệ thông tin trong y tế; Công nghệ và Demo cách sử dụng thiết bị kính hiển vi kỹ thuật số áp dụng cho khoa xét nghiệm tại bệnh viện.

Bên cạnh đó, Hội thảo cũng chú trọng đến một số vấn đề thiết kế hệ thống hỗ trợ y tế từ xa trong điều kiện tài nguyên hạn chế; đề ra các ứng dụng, giải pháp để có thể thực hiện tốt hệ thống hỗ trợ y tế từ xa đến các trung tâm y tế cơ sở.

PHÚ HỮU