» Giáo Dục

26-06-2017 | 13:27 (653 lần truy cập)

Thêm hội sinh viên thứ 2 của tỉnh Cà Mau

Chiều ngày 25/6, Được sự thống nhất của UBND tỉnh, Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau đã tổ chức Đại hội Đại biểu Hội sinh viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2017-2019.


»Ngôi trường có hơn 45% học sinh nghèo»
»Mức thu học phí trên địa bàn tỉnh năm học 2017 - 2018»
»Tuyển sinh 17 thạc sĩ, tiến sĩ đào tạo nước ngoài»
»Trao bằng tốt nghiệp cho 479 tân cử nhân, tân kỹ sư»
»Đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện»Đại hội đã triệu tập 61 đại biểu chính thức, là những gương mặt ưu tú đại diện cho hơn 1.000 sinh viên trường. Với khẩu hiệu “Sinh viên Phân hiệu trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau thi đua học tập, sáng tạo, tình nguyện, kiến tạo thương hiệu bản thân, sẵn sàng hội nhập vì sự phát triển của đất nước”.

Đại hội đã đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung xây dựng các mô hình hoạt động chăm lo, phát huy kỹ năng cho sinh viên trong học tập và cuộc sống. Đồng thời, phát triển các phong trào tình nguyện và cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” và các Câu lạc bộ đội, nhóm, giáo dục nhân cách, lối sống, pháp luật cho sinh viên.

Theo đó, đại hội đã đề ra nhiều chỉ tiêu, phát triển 500 hội viên, vận động 800 ca hiến máu nhân đạo, 60 ngày Chủ nhật tình nguyện, 100% sinh viên được tập huấn kỹ năng nghiệp vụ, xã hội và học tập...

Đại hội đã bầu 17 thành viên vào Ban chấp hành Hội, trong đó anh Hoàng Duy Thiên là Chủ tịch Hội sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Bình Dương tại Cà Mau.

PHÚ HỮU