» Thời Sự

18-07-2017 | 17:05 (1073 lần truy cập)

Trên 25 tỷ đồng quỹ “Vì người nghèo”

Ngày 18/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Kiên Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng.


»Thẩm định xã Hiệp Tùng đạt chuẩn nông thôn mới»
»Hội viên, phụ nữ tôn giáo ngày càng tham gia tích cực công tác an sinh xã hội»
»Cà Mau sẽ tạo điều kiện phát triển mạng lưới bưu chính công ích»
»Chung tay thực hiện tốt công tác an sinh xã hội»
»Trên 19.800 vụ án được thụ lý »

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo của tỉnh An Giang và tỉnh Cà Mau, trao 225 suất quà tết (mỗi suất 250 ngàn đồng) cho đồng bào dân tộc Khmer nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn 2 xã Khánh Hưng và Trần Hợi (huyện Trần Văn Thời).

6 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên đã tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị, huy động nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh.

Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã tiếp nhận trên 25 tỷ đồng Quỹ “Vì người nghèo”, trong đó, tiền mặt trên 7,7 tỷ đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh trên 18 ngàn phần quà, trên 200 tấn gạo và tiền mặt hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; 122 cầu giao thông nông thôn, 300 căn nhà tình thương, 140 bồn chứa nước, khám chữa bệnh miễn phí cho trên 8.600 lượt người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp tổ chức 15 phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn…

Những tháng cuối năm, MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực thi đua lao động sản xuất, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Tiếp tục thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, giảm nghèo bền vững… Thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

THIỆN NHÂN