» Thời Sự

25-07-2017 | 21:12 (665 lần truy cập)

80 công chức, viên chức được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cán bộ

Sáng 25/7, Sở Nội vụ Cà Mau phối hợp với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội - cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh, tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cán bộ cho công chức, viên chức phụ trách công tác tổ chức cán bộ.


»4.435 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ»
»Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người cao tuổi»
»Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải từ trần ở tuổi 85»
»Xã Hòa Mỹ đạt chuẩn nông thôn mới»
»Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử kiểm tra tình hình sản xuất tại huyện Cái Nước»Tham gia lớp học có trên 80 công chức, viên chức của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Lớp học sẽ diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 25 đến 28/7), với 6 chuyên đề: Phân tích công việc và xác định vị trí việc làm; tuyển dụng, quản lý công chức, viên chức theo vị trí việc làm; xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; kỹ năng thống kê, báo cáo, quản lý nguồn dữ liệu, hồ sơ nguồn nhân lực của tổ chức…

Lớp bồi dưỡng nhằm giúp công chức, viên chức phụ trách công tác tổ chức nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức cán bộ.

CAO VĂN