» Kinh Tế

26-07-2017 | 12:24 (772 lần truy cập)

Hội nghị phổ biến kiến thức về các quy định thuế quan và quy trình cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

Để hỗ trợ cho doanh nghiệp trong tỉnh có kế hoạch kinh doanh phù hợp, nắm rõ hơn về các quy định thuế và các quy trình cấp chứng nhận hàng hóa. Sáng 26/7, Sở Công Thương Cà Mau phối hợp với Cục Công tác phía Nam, Bộ Công thương tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức về các quy định thuế quan và quy trình cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa.


»Đảo Hòn Chuối: Lênh đênh nghề nuôi cá lồng bè »
»EC tiếp tục khuyến nghị Việt Nam khắc phục “thẻ vàng”»Tại hội nghị, các doanh nghiệp được phổ biến 2 nội dung: Chương trình đào tạo, bồi dưỡng “Kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế 2017” và Quy tắc xuất xứ hàng hóa của các hiệp định thương mại tự do (FTA) các loại C/O ưu đãi.

Trong đó, Hiệp định thương mại tự do (FTA) là thỏa thuận cam kết thương mại quốc tế với sự tham gia của ít nhất 2 thành viên; giảm các hàng rào thương mại: tăng cường tính cạnh tranh, thúc đẩy cải cách kinh tế, tăng cường hợp tác kinh tế quốc tế; thuế quan giảm dần về 0 theo lộ trình; vẽ lại bản đồ thế giới về FDI hướng tới các nước thành viên FTA.

Các doanh nghiệp cũng đã được phổ biến các thông tin liên quan đến các loại C/O ưu đãi và thị trường xuất khẩu ưu đãi; tầm quan trọng của quy tắc xuất xứ; mục đích và chức năng của quy tắc xuất xứ ưu đãi…

Qua buổi hội nghị, đã giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn các quy định thuế quan, quy trình cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa; các thị trường xuất khẩu Việt Nam đã và đang thực hiện FTA; thông tư quy định các loại C/O ưu đãi.

QUỲNH ANH