» Thời Sự

15-09-2017 | 12:15 (1553 lần truy cập)

Đến ngày 15/10, giải quyết dứt điểm vụ việc giao khoán đất lâm nghiệp tại xã Khánh Thuận, huyện U Minh

UBND tỉnh Cà Mau vừa phát đi thông báo về triển khai thực hiện Phương án bồi thường thành quả lao động trên đất lâm nghiệp được giao khoán đã thu hồi năm 1996 của 130 hộ dân ấp 19, 20, 21 ở Khánh Thuận, huyện U Minh. Theo đó, tỉnh đưa ra thời hạn sau ngày 15/10/2017, hộ nào không nhận tiền, không hợp tác trong thực hiện hồ sơ giao đất, tỉnh sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng giao khoán đất đã hết hạn và thu hồi đất theo quy định.


»Thẩm định xã Hiệp Tùng đạt chuẩn nông thôn mới»
»Hội viên, phụ nữ tôn giáo ngày càng tham gia tích cực công tác an sinh xã hội»
»Cà Mau sẽ tạo điều kiện phát triển mạng lưới bưu chính công ích»
»Chung tay thực hiện tốt công tác an sinh xã hội»
»Trên 19.800 vụ án được thụ lý »

Ảnh minh họa.

Như Báo ảnh Đất Mũi Online đã thông tin, 130 hộ dân nêu trên được giao khoán đất lâm nghiệp từ năm 1993. Đến năm 1996, Lâm ngư trường Sông Trẹm (nay là Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ) thu hồi một phần diện tích đã được giao khoán.

Tại thời điểm thu hồi, Lâm ngư trường Sông Trẹm không lập phương án bồi hoàn thành quả lao động cho các hộ dân nhận khoán.

Đến năm 2012, một số hộ dân ấp 19, 20, 21 xã Khánh Thuận yêu cầu tiếp tục giao khoán, cho thuê hoặc hợp tác sản xuất trên diện tích đã bị thu hồi vào năm 1996 nêu trên.

Dù tỉnh đã đề ra phương án bồi hoàn thành quả lao động: Công chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng 3 năm (từ 1993 - 1996); khối lượng đào đắp trên đất đã thu hồi theo đơn giá hiện tại cũng như cách tính phân chia thành quả lao động có lợi cho dân.

Cùng với đó, tỉnh có chủ trương thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ (diện tích hiện tại mà các hộ gốc đang sản xuất) để cấp (giao đất - sổ đỏ) cho các hộ dân đã đồng tình, thực hiện phương án bồi thường được UBND tỉnh phê duyệt.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số hộ dân chưa đến nhận bồi thường và thực hiện thanh lý hợp đồng.

Từ thực tế này, UBND tỉnh yêu cầu chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân đến nhận tiền bồi thường theo phương án; lập danh sách từng đợt các hộ dân đã nhận bồi thường , đã thanh lý hợp đồng, trình UBND tỉnh thu hồi đất và thực hiện việc giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình thực hiện theo chủ trương của tỉnh. Những nội dung trên phải được thực hiện dứt điểm đến hết ngày ngày 15/10.

TRẦN NGUYÊN