» Xã Hội

27-09-2017 | 18:38 (179 lần truy cập)

Trên 150 đại biểu tiếp thu các văn bản về công tác giám sát, phản biện xã hội

Sáng ngày 27/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện một số văn bản của Trung ương về giám sát, phản biện xã hội và tổ chức hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; Ban giám sát đầu tư của cộng đồng cho trên 150 đại biểu phụ trách công tác Mặt trận thuộc các xã, phường, thị trấn, các huyện, TP. Cà Mau; các trường, phó phòng thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.


»Nông dân huyện Trần Văn Thời vẫn tiếp tục sản xuất lúa vụ 3»
»U Minh: 3 căn nhà bị cháy»
»Du Xuân ngày Mùng 1 tết»
»Khai mạc hoạt động Xuân Mậu Tuất tại Nhà Thiếu nhi tỉnh»
»Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân thăm, chúc tết các bệnh viện»

Ông Đoàn Tấn Sỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai các văn bản của Trung ương tại Hội nghị.

Hội nghị thông qua 3 nội dung, gồm: Nghị quyết Liên tịch số 403, ngày 15/6/2017 quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam; Thông tri số 23, ngày 21/7/2017, của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn quy trình giám sát và quy trình phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam; Thông tri số 25, ngày 10/8/2017 của Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tại xã, phường, thị trấn.

Những năm qua, thực hiện Quyết định số 217 về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội được triển khai cụ thể, từng bước mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao vị thế, vai trò, quyền và trách nhiệm của MTTQ, của các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh việc thực hiện chức năng đại diện cho lợi ích, nguyện vọng của nhân dân.

Thông qua việc triển khai các văn bản trên, sẽ tiếp tục góp phần nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội, phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cấp cơ sở trong thời gian tới.

THIỆN NHÂN