» Chính Trị

17-10-2017 | 13:46 (242 lần truy cập)

249 bí thư chi bộ ấp, khóm được tập huấn nghiệp vụ

Sáng 17/10, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ cho đối tượng là bí thư chi bộ ấp, khóm trên địa bàn tỉnh.


»Năm 2017, xóa tên đảng viên và cho ra khỏi đảng 198 người»
»Tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ năm - HĐND tỉnh Cà Mau khóa IX»
»Tổ chức quán triệt Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2018 thiết thực, phù hợp»
»Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động sát đúng với quan điểm, chủ trương, định hướng»
»Kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống cách mạng tỉnh Cà Mau»

Có 249 bí thư chi bộ ấp, khóm tham gia tập huấn.

Lớp tập huấn diễn ra trong 3 ngày (17 - 19/10), có 249 bí thư chi bộ ấp, khóm trong tỉnh tham gia tập huấn nghiệp vụ, với 5 chuyên đề: Hướng dẫn kỹ thuật và thể thức soạn thảo văn bản của Đảng; nhiệm vụ của chi ủy và công tác bí thư chi bộ; một số vấn đề về nghiệp vụ công tác đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hướng dẫn sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề và công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Lớp tập huấn nhằm giúp các bí thư chi bộ ấp, khóm trong tỉnh kịp thời cập nhật những nội dung cơ bản, xác thực với hoạt động ở đơn vị mình. Nâng cao hơn nữa về nhận thức, trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng tại cơ sở, từ đó tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng phân công.

LOAN PHƯƠNG