» Chính Trị

26-10-2017 | 14:29 (554 lần truy cập)

Làm tốt hơn công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh

Ngày 26/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 10/2017.


»Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên»
»Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ mười lăm, khóa XV Thiên tai ảnh hưởng nặng, nông thôn mới còn chạy theo thành tích»

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã báo cáo 3 chuyên đề: vấn đề vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên; thực trạng hoạt động của các loại hình doanh nghiệp ở nước ta và công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo sự chuyển biến căn bản cho doanh nghiệp phát triển trong thời gian tới và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.Về định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp; Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu cấp ủy giải quyết các vấn đề liên quan ở cơ sở.

Đẩy mạnh và làm tốt hơn công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội địa phương trong thời gian tới.

QUỲNH ANH