» Chính Trị

26-10-2017 | 14:29 (353 lần truy cập)

Làm tốt hơn công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh

Ngày 26/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 10/2017.


»Năm 2017, xóa tên đảng viên và cho ra khỏi đảng 198 người»
»Tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ năm - HĐND tỉnh Cà Mau khóa IX»
»Tổ chức quán triệt Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2018 thiết thực, phù hợp»
»Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động sát đúng với quan điểm, chủ trương, định hướng»
»Kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống cách mạng tỉnh Cà Mau»

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã báo cáo 3 chuyên đề: vấn đề vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên; thực trạng hoạt động của các loại hình doanh nghiệp ở nước ta và công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo sự chuyển biến căn bản cho doanh nghiệp phát triển trong thời gian tới và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.Về định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp; Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu cấp ủy giải quyết các vấn đề liên quan ở cơ sở.

Đẩy mạnh và làm tốt hơn công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội địa phương trong thời gian tới.

QUỲNH ANH