» Thời Sự

15-12-2017 | 16:35 (1244 lần truy cập)

Trên 19.800 vụ án được thụ lý

Chiều 15/12, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi hành án năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ giải pháp trong năm 2018.


»Triển khai thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”»
»Thống nhất kế hoạch chương trình “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam”»
»Làm việc với UBND huyện Ngọc Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử: Cần tăng diện tích và năng suất nuôi tôm sinh thái»
»Đảm bảo bình xét người có uy tín theo đúng quy trình, đối tượng»
»Cần đổi mới cơ chế, chính sách lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản»

Từ ngày 1/10/2016 đến 29/9/2017, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh thụ lý trên 19.800 vụ việc (tăng 11% so với cùng kỳ). Qua kết quả xác minh phân loại, có trên 15.500 việc có điều kiện giải quyết, trong số đó đã giải quyết xong 11.800 việc, đạt trên 76%, vượt trên 6% so với chỉ tiêu Quốc hội giao.Năm qua, ngành đã tiếp trên 350 lượt công dân liên hệ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về công tác thi hành án dân sự; tiếp nhận 172 đơn gồm khiếu nại, tố cáo, đã giải quyết 108/108 việc thuộc thẩm quyền. Công tác thi hành án dân sự năm 2017 có nhiều chuyển biến tích cực, kết quả đạt 11/13 chỉ tiêu đề ra. Hai chỉ tiêu không đạt là giảm án, giá trị chuyển kỳ sau so với cùng kỳ năm 2016.

Số lượng án có điều kiện, án giá trị lớn còn nhiều, đặc biệt các vụ việc bán đấu giá nhiều lần không có người mua tiếp tục tăng. Tình trạng sai sót nghiệp vụ vẫn có xảy ra, như chậm tống đạt, chậm xác minh điều kiện thi hành án.

Năm 2018, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Cà Mau tiếp tục đề ra 11 nhiệm vụ trọng tâm với yêu cầu triển khai nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời bảo đảm sự chỉ đạo tập trung thống nhất từ cục đến chi cục trong quá trình xây dựng, triển khai kế hoạch năm.

BẢO TRÂN