» Thời Sự

30-05-2018 | 15:16 (214 lần truy cập)

Cập nhật kiến thức đối ngoại

Trong hai ngày (30 và 31/5), Bộ Ngoại giao phối hợp với Sở Ngoại vụ tỉnh tổ chức khóa tập huấn cập nhật kiến thức đối ngoại cho hơn 130 lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, huyện, thành phố, lãnh đạo UBND các xã ven biển trong tỉnh.


»Cà Mau phấn đấu đến năm 2020 có 142 hợp tác xã nông nghiệp »
»Tiếp tục tuyên truyền việc sắp xếp trường, lớp, giáo viên trên địa bàn tỉnh »

Tại khóa tập huấn, ông Lê Đình Tĩnh, Phó Viện trưởng Viện Biển Đông, Học viện Ngoại giao; ông Phạm Việt Chiến, Phó Cục trưởng Cục Ngoại giao (Bộ Ngoại giao); bà Bùi Thùy Dương, Phó Trưởng phòng Quan hệ lãnh sự (Bộ Ngoại giao) lần lượt thông tin đến các học viên 4 chuyên đề.

Ông Lê Đình Tĩnh, Phó Viện trưởng Viện Biển Đông, Học viện Ngoại giao, thông tin nội dung chuyên đề Tình hình thế giới, khu vực và chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và công tác đối ngoại tại địa phương.

Nội dung gồm: Tình hình thế giới, khu vực và chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và công tác đối ngoại tại địa phương; tình hình Biển Đông: Thông tin cập nhật công tác quản lý nhà nước về biên giới trên biển và các định hướng công tác năm 2018; công tác lễ tân đối ngoại và công tác lãnh sự.

Khóa tập huấn lần này nhằm giúp cán bộ làm công tác đối ngoại nắm được tình hình thế giới và khu vực; các chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay, từ đó nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ. Đồng thời nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, đoàn thể và các địa phương về vai trò và ý nghĩa của công tác đối ngoại, cùng các ngành tỉnh trong công tác tuyên truyền, vận động ngư dân đánh bắt trên biển, tránh tình trạng vi phạm vùng biển nước ngoài.

LOAN PHƯƠNG