Phú Tân:Hội thảo mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến ít thay nước

Diễn ra tại hộ ông Lê Ngọc Giao, ấp Đất Sét, xã Phú Thuận có trên 100 hộ dân ở các xã: Phú Thuận, Phú Mỹ, Việt Thắng và Tân Hưng Tây. Với diện tích 1 ha, hộ ông Lê Ngọc Giao nuôi tôm sú hơn 1 năm, thu hoạch trên 900 kg tôm, với trọng lượng 40 con/kg. Trừ chi phí lợi nhuận gần 150 triệu đồng.

Tại Hội thảo, nhiều ý kiến của bà con nông dân đặt ra xung quanh quy trình, kỹ thuật trong nuôi tôm quảng canh cải tiến ít thay nước như: Cách chọn con giống, xử lý nước, xử lý dịch bệnh trên tôm nuôi… Các vấn đề trên được ngành chuyên môn giải thích, hướng dẫn cụ thể.

Hội thảo lần này là điều kiện để bà con nông dân trong huyện học hỏi, trao đổi các kinh nghiệm hay trong quá trình sản xuất, từ đó áp dụng có hiệu quả vào thực tiễn sản xuất của hộ gia đình mình, góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng mô hình sản xuất bền vững ở địa phương, nâng cao thu nhập ổn định cho người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *