Chỉ có 31 Hợp tác xã chuyển đổi theo luật

Nhiều HTX trong tỉnh đang trong tình trạng hoạt động yếu kém, ngưng hoạt động trên 120 HTX. Kinh tế tập thể đã qua chưa nhận được sự quan tâm kỳ quyết từ các cơ quan quản lý để hình thành và phát triển, từ đó gây nhiều khó khăn trong việc tổ chức lại hoặc chuyển đổi mô hình HTX.

Cà Mau hiện đang đẩy mạnh tái cơ cấu nền nông nghiệp, ưu tiên các phương thức sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, trong đó đẩy mạnh kinh tế hợp tác nhằm tạo nên chuỗi giá trị sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, hướng đến nền nông nghiệp cạnh tranh ngày càng lớn mạnh. Hiện toàn tỉnh có 270 HTX, tập trung nhiều trên lĩnh vực nông nghiệp, với 152 HTX.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *