Chuyển biến “Năm Dân vận chính quyền” 2019

Ông Dương Văn Thắng, Bí thư Huyện ủy Cái Nước (thứ 2 từ trái sang) gặp gỡ, trao đổi với người dân ấp Tân Phong, xã Tân Hưng về mô hình trồng hàng rào cây xanh.

Huyện đã đề ra 8 nội dung cụ thể để tổ chức thực hiện. Trong đó, việc nâng cao đạo đức công vụ; giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo và phản ảnh, kiến nghị chính đáng của nhân dân; tạo sự đồng thuận xã hội, thi đua thực hiện hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ phát triển KT-XH được xác định là mục tiêu hàng đầu.

Theo đó, ngay từ đầu năm, UBND huyện và Ban Dân vận Huyện ủy đã thống nhất ban hành Kế hoạch phối hợp thực hiện với các nội dung, phần việc cụ thể. Trên cơ sở đó, theo chức năng nhiệm vụ, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xây dựng 97 mô hình “Dân vận khéo”, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân; triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ KT-XH, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Chủ tịch UBND huyện, Ban Tiếp công dân huyện và UBND các xã, thị trấn tổ chức 194 cuộc, tiếp 244 lượt công dân. Qua đó, UBND huyện đã nhận 88 đơn thư kiến nghị, phản ảnh của nhân dân liên quan đến việc giải tỏa, đền bù, tranh chấp đất đai, quy hoạch dân cư, quy hoạch xây dựng chỉnh trang chợ. Qua xem xét, đã giải quyết xong 34/51 đơn thuộc thẩm quyền, số còn lại đang tiếp tục chỉ đạo xem xét giải quyết theo luật định.

Bộ phận một cửa kết hợp dịch vụ Bưu chính công ích tại xã Phú Hưng.

Thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, tạo sự hài lòng của doanh nghiệp và công dân, UBND huyện và các xã, thị trấn đã tổ chức 4 cuộc đối thoại với doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể và công dân; kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc trong thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, quan tâm chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng HĐND – UBND huyện và UBND các xã, thị trấn; khắc phục tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong thực thi công vụ. Huyện đã triển khai thực hiện thí điểm dịch vụ Bưu chính công ích gắn với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, tại hai xã Phú Hưng và Tân Hưng Đông, bước đầu phát huy hiệu quả. Năm 2019, bộ phận một cửa huyện và các xã, thị trấn tiếp nhận 5.712 hồ sơ (có 665 hồ sơ nộp trực tuyến), đã giải quyết trước hạn, đúng hạn đạt tỷ lệ 95,5%. Qua theo dõi trên hệ thống đánh giá mức độ hài lòng, có 1.982 lượt ý kiến của tổ chức và công dân bày tỏ hài lòng với dịch vụ, đạt tỷ lệ 98,74%.

Với việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, điều hành, phối hợp thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch “Năm Dân vận chính quyền”, huyện Cái Nước đã thực hiện đạt và vượt 16/18 chỉ tiêu KT-XH theo Nghị quyết HĐND huyện đề ra. Trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt khá cao: Thu ngân sách nhà nước đạt 109,6%; vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa đạt 126%; xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia đạt 100%; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,81%, tỷ lệ hộ cận nghèo còn 2,24%… Kết quả đạt được của năm 2019 tạo nền tảng vững chắc để huyện thực hiện hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII đề ra và kế hoạch phát triển KT-XH địa phương 5 năm 2016 – 2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *