Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ: Trách nhiệm với rừng – trách nhiệm với nông dân

Hàng năm, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ sản xuất và bán khoảng 24 triệu cây giống với chất lượng và giá thành hợp lý.

Ơ lĩnh vực kinh doanh, hàng năm, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp U Minh Hạ sản xuất và bán cho nông dân 24 triệu cây giống, với chất lượng và giá thành hợp lý; hợp đồng sản xuất cây giống nông nghiệp cho nông dân với khối lượng lớn, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp với nông dân. Bên cạnh đó, Công ty chủ động kết hợp với người dân chuyển giao khoa học – công nghệ, áp dụng vào sản xuất, nâng cao tay nghề, tạo việc làm ổn định cho nông dân. Doanh thu của đơn vị đều đạt và tăng cao hàng năm, nếu như năm 2013 doanh thu và thu nhập khác là 66,7 tỷ đồng thì năm sau là 140 tỷ đồng. Đời sống công nhân luôn được đảm bảo. Đặc biệt, đây là một trong những đơn vị được tỉnh tuyên dương điển hình tiên tiến trong tham gia phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô hàng năm.

Công ty đã trực tiếp đầu tư trồng rừng thâm canh với số hộ dân thiếu vốn sản xuất, gắn với bảo quản, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị trên cơ sở phát huy lợi thế sản phẩm và lợi thế vùng, miền, tạo động lực thúc đẩy sản xuất lâm nghiệp trong vùng. Ông Trần Văn Cường (Ấp 14, xã Khánh Hòa, huyện U Minh) cho biết: “Hơn 10 năm gắn bó với vùng đất này và những thành viên của Công ty, tôi rất quý mến và trân trọng những gì mà Công ty đã dành cho gia đình và những hộ dân nhận khoán đất rừng. Tư liệu sản xuất có, kỹ thuật được hỗ trợ, quan trọng hơn nữa là sự quan tâm, hỗ trợ sản xuất từ phía Công ty, người dân rất an tâm sản xuất và đa phần những hộ dân trên lâm phần dần thoát nghèo một cách bền vững”.

Bên cạnh hoạt động sản xuất – kinh doanh, hoạt động an sinh xã hội cũng là nhiệm vụ trọng tâm mà Công ty hướng đến. Trong 3 năm qua, Công ty đóng góp hơn 1,6 tỷ đồng vào các hoạt động xây dựng lộ giao thông nông thôn; tài trợ cho y tế, giáo dục; giúp đỡ gia đình chính sách; đóng góp các nguồn quỹ an sinh xã hội…

Ông Trần Văn Hiếu, Giám đốc Công ty, phấn khởi chia sẻ: “Giải thưởng lần này là sự động viên tinh thần rất lớn đối với toàn thể cán bộ và nhân viên trong đơn vị. Đây là động lực để chúng tôi phấn đấu nhiều hơn nữa, tất cả vì sự phát triển bền vững của rừng và tạo nhiều điều kiện để người dân sống dưới tán rừng có sinh kế lâu dài và ổn định”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *