Cục Thuế Cà Mau: Đạt thành tích cao trong công tác triển khai nộp thuế điện tử

Qua 11 tháng triển khai việc nộp thuế điện tử, Cục Thuế tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh có 2.857/2.940 doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử với cơ quan thuế, đạt trên 97%. Qua tổng hợp, đến nay đã có hơn 63% doanh nghiệp nộp thuế điện tử trên tổng số doanh nghiệp nộp thuế.

Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế, Nguyễn Đại Trí (phải) trao giấy khen cho đại diện Cục Thuế tỉnh Cà Mau.

Đạt được kết quả trên là do Cục Thuế tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thật cụ thể, chỉ đạo quyết liệt; làm tốt công tác triển khai trong tổ viên, công chức tại bộ phận quản lý doanh nghiệp, bộ phận tuyên truyền; quy định chế độ thông tin, thường xuyên cập nhật tình hình và thông báo đến doanh nghiệp danh sách ngân hàng đã ký kết; tăng cường công tác hỗ trợ người nộp thuế…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế, Nguyễn Đại Trí ghi nhận những thành tích của Cục Thuế tỉnh đã qua đồng thời chỉ đạo thời gian tới cần quyết liệt hơn trong công tác tuyên truyền; làm sao nâng cao con số thực nộp qua thuế điện tử tăng lên; triển khai sâu rộng và toàn diện hơn, bám sát chủ trương của Trung ương và của ngành…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *