Đã khắc phục sự cố tại Trạm tiếp bờ Công ty Khí Cà Mau

Theo đại diện của Công ty Khí Cà Mau, vào khoảng 23 giờ 25 phút ngày 7/5, do gặp sự cố nên Nhà máy Xử lý Khí Cà Mau dừng vận hành, nên máy nén tại Trạm tiếp bờ cũng dừng vận hành để thực hiện công tác bảo dưỡng thiết bị. Trong quá trình dừng vận hành có xả khí ra môi trường qua thiết bị xả nguội.

Thiết bị vận hành Trạm tiếp bờ Công ty Khí Cà Mau, nơi vừa xảy ra sự cố.

Tiếp nhận thông tin, cán bộ chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành lấy 3 mẫu nước mặt, 2 mẫu không khí xung quanh khu vực ảnh hưởng để phân thích các thông số môi trường làm cơ sở đánh giá mức độ ô nhiễm.

Do kịp thời xử lý, hiện mùi hôi về không khí cũng như những ảnh hưởng đến lá cây, rau màu… đã được khắc phục. Trạm tiếp bờ đã hoạt động trở lại một cách an toàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *