Định Bình đặt mục tiêu đạt xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2022

Nhân dân tích cực tham gia các phần việc mà mình là chủ thể, sẵn sàng hiến kế, góp công, góp của để thực hiện tốt các phong trào do địa phương phát động trong quá trình xây dựng NTM.

Để đạt mục tiêu đề ra, xã Định Bình đã xây dựng phương án nâng cao các tiêu chí, đăng ký lộ trình đạt chuẩn NTM nâng cao, đồng thời báo cáo tình hình triển khai thực hiện theo định kỳ. Trong đó, xã chủ động xây dựng nhiều giải pháp, chú trọng việc huy động nguồn lực đầu tư gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tạo diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Trong xây dựng NTM, cán bộ, đảng viên, đoàn viên gương mẫu đi đầu, từ đó lan tỏa, tạo thành phong trào sâu rộng, mạnh mẽ trong nhân dân. Cụ thể, ở tiêu chí Giao thông, đã vận động nhân dân san lấp mặt bằng đất đen, gia cố các cống có lộ bê-tông bị sụt lún, sửa chữa những đoạn bị hư hỏng với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Các ấp cũng phối hợp xử lý giải tỏa chướng ngại vật trên các tuyến sông thuộc địa bàn quản lý và địa bàn giáp ranh, đảm bảo thông thoáng, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân.

Xã Định Bình đang dần tiến về đích xã NTM nâng cao.

Về tiêu chí Thu nhập, theo Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, yêu cầu năm 2020 đạt từ 60 triệu đồng/người/năm. Thực tiễn qua rà soát, vào cuối năm 2019, xã đã đạt mức thu nhập bình quân 54,6 triệu đồng/người/năm và phấn đấu đến năm 2020, mức thu nhập đạt từ 60 triệu đồng/người/năm trở lên.

Ngoài ra, xã cũng chú trọng công tác giảm nghèo bằng nhiều giải pháp. Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể luôn tạo điều kiện thuận lợi, đồng thời vận động nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào trong sản xuất, nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, phát triển kinh tế hộ gia đình; đầu tư mô hình kinh tế có hiệu quả: Nuôi tôm công nghệ cao, tôm cua kết hợp, cá bống tượng, chăn nuôi gia súc, gia cầm; cải tạo vườn tạp trồng rau màu. Địa phương tạo điều kiện cho người dân được vay vốn từ các tổ chức tín dụng để phát triển sản xuất, tăng thu nhập. Theo đó, hàng năm số hộ khá giàu tăng, số hộ nghèo và cận nghèo giảm. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 1,02% (tương đương 24 hộ), hộ cận nghèo 1,36% (tương đương 32 hộ); trong khi đó, theo Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo là dưới 1%.

Chương trình mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao luôn được các hội, đoàn thể lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt, nhằm nâng cao nhận thức của người dân. Địa phương chú trọng công tác giảm nghèo, vận động nhân dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, phát triển kinh tế hộ gia đình.

Các tiêu chí: Giáo dục, y tế, văn hóa, an ninh trật tự, hành chính công cũng được nâng cao, nhằm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, các ban, ngành, đoàn thể xã thường xuyên tuyên truyền và tổ chức các đợt ra quân vận động nhân dân chỉnh trang nhà cửa, thu gom và xử lý rác đúng nơi quy định, đóng góp kinh phí tiếp tục thực hiện mô hình “Thắp sáng đường quê” trên các tuyến đường. Cùng với phát triển sản xuất để nâng cao đời sống người dân, địa phương quan tâm duy tu, sửa chữa nhiều tuyến đường giao thông nông thôn để phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân.

Qua đánh giá, so với 13 tiêu chí NTM nâng cao, thì đến nay Định Bình đạt 10/13 tiêu chí, gồm: Giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, hộ nghèo, thu nhập, giáo dục và đào tạo, môi trường, thủ tục hành chính, an ninh trật tự. Còn 3 tiêu chí chưa đạt là: Tổ chức sản xuất, y tế và tuyến dân cư NTM kiểu mẫu.

“Trên tinh thần chỉ đạo của cấp trên, cùng sự nhất trí cao trong toàn Đảng bộ và nhân dân xã, công tác triển khai xây dựng xã NTM nâng cao trên địa bàn trong thời gian qua đã diễn ra thuận lợi. Trong đó, nhân dân rất tích cực tham gia các phần việc mà mình là chủ thể; sẵn sàng hiến kế, góp công, góp của để thực hiện tốt các phong trào do địa phương phát động”, ông Đặng Văn Nam, Chủ tịch UBND xã, khẳng định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *